GIS

Odată cu progresul informatic şi cu evoluarea tehnicii de calcul, GIS-ul a cunoscut o dezvoltare continuă în ultima perioadă, devenind principalul instrument de analiză şi interpretare a datelor.

Afla mai mult

Geodezie

Reţeaua geodezică  este un sistem de puncte plasate pe  suprafaţa pămantului,  marcate,  fixate pe teren prin semne şi centre speciale,  a căror  poziţie  absolută  şi relativă este  determinată  planimetric  şi altimetric.

Afla mai mult

Topografie

Trasarea in teren a elementelor topografice (distante si unghiuri) este esentiala pentru orice lucrare in care se impune atingerea unui anumit nivel de precizie.

Afla mai mult

Cadastru

Pentru a se alinia la standardele europene in domeniul cadastrului, Romania a lansat prin intermediul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara Programul National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023 care are ca scop inventarierea si evidenta tuturor proprietatilor imobiliare la nivel national cu ajutorul firmelor private care activeaza in acest domeniu.

Afla mai mult

Fotogrammetrie

Fotogrammetria a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare deosebită, atât sub aspect științific, cât și tehnic, ceea ce a permis folosirea sa pe scară largă pentru cartarea unor zone întinse ale suprafeței terestre, precum și extinderea aplicațiilor sale în diferite domenii de activitate: cadastru, geologie, exploatare miniera, silvicultura, arheologie, medicina, robotica sau realitate virtuala.

Afla mai mult

Stereorestitutie 3D

Stereorestitu ţia este un proces de extragere a informaţiilor din ortofotoplanul corectat din punct de vedere geometric şi radiometric. În cadrul acestui proces sunt culese elementele topografice de tip punct, linie sau poligon prin parcurgerea modelelor stereoscopice cu instrumente specializate pentru aplicaţii fotogrammetrice. În urma acestui proces rezultă o hartă digitală 3D care poate fi folosită într-o multitudine de aplicaţii GIS.

Afla mai mult

Scanare si arhivare documente

In prezent, cantitatea imensa de date cu care se lucreaza in aproape orice domeniu de activitate face de neconceput pastrarea documentelor numai in format analogic.

Afla mai mult